TIEMPE BELLE E NA VOTA

 

 

Tu mme vuò fà capì ca sì cuntenta,

I' voglio fà vedè ca sò felice.

Ma 'a verità nisciuno 'e nuje nun dice,

'Sti core nuoste avesser' 'a parlà:

Tiempe belle 'e 'na vota,

Tiempe belle, addò state?

Vuje nce avite lassate,

Ma pecché nun turnate?

Tiempe belle 'e 'na vota,

Tiempe belle, addò state?

Vuje nce avite lassate,

Pecché nun turnate?

Mo pe' sfurtuna mia stongo cu 'n'ata,

Pe' 'nu capriccio tu cu 'n'ato staje.

Se sonna chella ca nn' 'a lasso maje

E se lusinga chillo 'mbracci'a tte.

Tiempe belle 'e 'na vota,

Tiempe belle, addò state?

Vuje nce avite lassate,

Ma pecché nun turnate?

Tiempe belle 'e 'na vota,

Tiempe belle, addò state?

Vuje nce avite lassate,

Pecché nun turnate?

Nuje pe' vulerce bbene simmo nate,

Facimmole cuntente chisti core!

Turnammo 'n'ata vota a chill'ammore

Ca, pe' destino, nun ce vò lassà.

Tiempe belle 'e 'na vota,

Tiempe belle, addò state?

Vuje nce avite lassate,

Ma pecché nun turnate?

Tiempe belle 'e 'na vota,

Tiempe belle, addò state?

Vuje nce avite lassate,

Pecché nun turnate?