SILENZIO CANTATORE

 

 

Zitta, stanotte nun dicere niente,

Cademe 'mbraccia, ma senza parlà!

Dormeno 'e ccose 'nu suonno lucente,

'Nu suonno 'e 'na notte d'està.

Marì, dint' 'o silenzio,

Silenzio cantatore,

Nun te dico pparole d'ammore,

Ma t' 'e ddice 'stu mare pe' mme!

Dimme: stanotte sì tutta d' 'a mia?

Ll'uocchie tuoje belle mme diceno 'e sì.

No, cu 'sta luna, nisciuna buscia

'Sta vocca busciarda pò ddì!

Marì, dint' 'o silenzio,

Silenzio cantatore,

Nun te dico pparole d'ammore,

Ma t' 'e ddice 'stu cielo pe' mme!

Cielo, rispunne! Rispunneme, mare!

Stelle, pecché nun vulite parlà?

Napule, dimme: sò ddoce o sò amare

'Sti llacreme c'aggia jettà?

Marì, dint' 'o silenzio,

Silenzio cantatore,

Nun te dico pparole d'ammore,

Ma t' 'e ddice 'o silenzio pe' mme!